'Ελενα Κ. Νιάκα
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Υπηρεσίες για Ιδιώτες


 • Σύνταξη και υποβολή εντύπων φορολογίας (Ε1, Ε2, Ε9)
 • Αιτήσεις ΑΣΕΠ
 • Αιτήσεις επιδομάτων (πετρελαίου, τέκνων)
 • Ηλεκτρονικά Μισθωτήρια

Υπηρεσίες για επιχειρήσεις


 • Ίδρυση - Μεταβολή - Διακοπή εργασιών
 • Μηχανογραφημένη τήρηση λογιστικών βιβλίων Β΄κατηγορίας (απλογραφικά)
 • Υποβολή Ε3 - Ε1 για επαγγελματίες
 • Φορολογική και λογιστική στήριξη
 • Συμπλήρωση και αποστολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ

Στατιστικές Αναλύσεις


 • Σχεδιασμός έρευνας
 • Κατασκευή ερωτηματολογίου
 • Καθορισμός στατιστικής μεθόδου ανάλυσης
 • Εκπόνηση εργασιών με τη χρήση στατιστικών πακέτων

Εργατικά - Μισθοδοσία


 • Υπολογισμός Μισθοδοσίας
 • Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ
 • Ηλεκτρονική υποβολή πίνακα προσωπικού
 • Έκδοση αποδείξεων πληρωμής των εργαζομένων